Taktiikkaa: Suojan käyttäminen, osa 4 - Dynaaminen suoja

Suojan käyttäminen - Dynaaminen suoja

Vanha vitsi kertoo, että säkkipillinsoittajat kävelevät soittaessaan, koska liikkuvaan maaliin on vaikeampi osua. Vitsissä pätee vinha totuus, ja jokainen liikkuvaan maaliin joskus ampunut voinee kertoa, että osumien saaminen ei ole itsestäänselvyys.


Liikkuvaan maaliin on vaikeaa osua
Jo tasainen ja suhteellinen hidasvauhtinen liike vaikeuttaa osumista, ja se vaikeutuu sitä enemmän, mitä nopeammin ja mitä epäsäännöllisemmin maali liikkuu. Lukijan tulee huomata, että liikkumisella tarkoitetaan liikettä suhteessa hyökkääjään, eli suoraan kohti tai poispäin suuntautuva liike ei juuri vaikuta osumiseen. Toisaalta, dynaamista suojaa voidaan käyttää vaikka ei liikuttaisikaan paikasta toiseen. Jo pelkkä paikaltaan tehty väistely on dynaamisen suojan käyttämistä, ja esimerkiksi nyrkkeilyottelua seuraamalla voi helposti todeta, kuinka tehokas suojankäyttötapa tämä on.

Dynaamisen suojan käyttäminen on parhaimmillaan silloin, kun se yhdistetään jonkun toisen suojatyypin käyttämiseen. Eli liikutaan hyökkääjään nähden sivuttaisliikkeellä, jotta päästään lähistöllä olevaan ballistiseen suojaan, tai käytetään dynaamista suojaa jotta pystytään käyttämään aggressiivista suojaa.

Tietääkseni ensimmäinen, joka on käyttänyt dynaamisen suojan käsitettä, on Rich Daniel, jonka opetusfilmejä on käsitelty Kontrollin numerossa 3/2008.


Dynaaminen suoja käytännössä
Kuten todettua, dynaaminen suoja toimii parhaiten silloin, kun se yhdistetään toisiin suojatyyppeihin. Vaikka liikkuminen vaikeuttaakin vastustajaa osumasta, ei dynaamisen suojan käyttäminen takaa turvassa olemista. Näin ollen, pelkkään dynaamiseen suojaan turvautumista kannattaa välttää, ja pyrkiä minimoimaan se aika, joka ollaan vain tämän suojatyypin varassa. Tämä edellyttää nopeaa ja suoraviivaista liikkumista kohteen tai paremman suojan suuntaan. Toisaalta, tasaisesti ja johdonmukaisesti liikkuvaan kohteeseen on helpompi osua kuin epäsäännöllisesti poukkoilevaan. Parhaan suojan saamiseksi voidaan suoraan suojaa kohti suunnattuun liikkeeseen lisätä poukkoilevuutta ilman että etenemisnopeus juurikaan kärsii. Mitä pidempi etäisyys on, sitä enemmän liikkuminen vaikeuttaa osumista, ja sitä tehokkaammin dynaaminen suoja toimii.

Dynaaminen suoja voidaan yhdistää varsin luontevasti aggressiiviseen suojaan. Tällöin liike suuntautuu kohti vastustajaa, jolloin se ei vaikeuta osumista ainakaan yhtä paljon kuin sivuttaisliike. Aggressiivinen liike kohti vastustajaa saattaa kuitenkin häiritä tätä, ja jopa suistaa ajattelumallin hyökkäystilasta puolustustilaan.

Yhdistelmä dynaaminen suoja, aggressiivinen suoja ja spatiaalinen suoja, on tuttu pystykamppailulajeista. Kontrolloimalla etäisyyttä kamppailija voi kontrolloida ottelua. Voimankäyttöön sovellettuna tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pidetään hyökkääjään riittävää etäisyyttä, kunnes saadaan OC-sumutin esille, ja sen käyttämisen jälkeen otetaan jälleen lisää etäisyyttä. Kun aine on vaikuttanut, mennään kosketusetäisyydelle jolloin kohdehenkilö saadaan hallintaan ja rautoihin.


Juttusarjan seuraavassa osassa puhutaan spatiaalisesta suojasta.

Teksti: Seppo Vesala

(Tämä teksti on muokattu alun perin Kontrollin numeroissa 4/2011 ja 5/2011 julkaistusta 2-osaisesta artikkelista).