Emotional Survival for Law Enforcement

Emotional Survival for Law Enforcement

Nyt arvosteltavana oleva kirja lähestyy stressireaktioita ja vaarallisten tilanteiden psykologiaa hieman arkisemmalta kantilta: kirjassa käsitellään, miten vaarallisen työn tekeminen vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun. Kirjan kirjoittaja Kevin Gilmartin toimi 20 vuotta poliisina ennen siirtymistään konsultiksi käyttäytymistieteiden alalla. Hän toimii yhteistyössä eri poliisilaitosten kanssa ympäri Pohjois-Amerikkaa. Gilmartin on palkittu panttivankineuvotteluja ja poliisipsykologiaa koskevasta työstään.

Gilmartin selittää, miten turvallisuusalan ammattilainen oppii pitämään vaaratilanteiden aiheuttamasta adrenaliinipiikistä, jolloin vaaratilanteet tuottavat suurempaa tyydytystä kuin normaaleissa rutiinitehtävissä raataminen. Samalla kiinnostus omaa siviilielämää kohtaan saattaa heiketä, koska enemmän tyydytystä tuottavaan työrooliin panostetaan siviilielämää enemmän. Työelämässä hakeudutaan entistä enemmän vaaratilanteisiin, jolloin noidankehä on valmis.

Työrooli muuttuu pikku hiljaa tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi osaksi henkilön elämää, jolloin henkilö muuttuu koko ajan yksiulotteisemmaksi: kun ennen henkilö saattoi määritellä itsensä paitsi työnsä, myös harrastustensa, ystäväpiirinsä, sosiaalisen asemansa jne. avulla, alkaa työn merkitys tässä määrittelyssä korostua. Työssä koetut epäonnistumiset ja vastoinkäymiset tuntuvat entistä suuremmilta, koska siviilielämän turvaverkko ei ole vaimentamassa iskuja. Tällä tavalla henkilö muuttuu sitä haavoittuvammaksi, mitä suuremman palan työrooli ottaa hänen elämästään.

Kirjassa opastetaan, miten vältetään työroolin ylikorostumista elämässä. Työ- ja siviilielämän tasapaino luo edellytykset kestää paremmin jokaisen kohdalle jossain vaiheessa osuvia vastoinkäymisiä.

Kirjassa esitetään havainnollisesti, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. Gilmartin selittää asioita lukuisien kaavakuvien avulla. Kirjan edetessä samoja kaavakuvia käytetään uudelleen ja uudelleen, mutta joka kerta kaavioon lisätään uusia muuttujia. Tällä tavalla lukijalle havainnollistetaan, miten asiat vaikuttavat toisiinsa.

Kokonaisarvio
Vaikka kirja on kirjoitettu poliisien näkökulmasta, asiat koskevat kaikkia turvallisuusalan ammattilaisia. Oleellista ei ole titteli, vaan se että työssä voi joutua kohtaamaan vaaratilanteita. Kirjaa lukiessa on kuitenkin huomattava, että kaikki amerikkalaista yhteiskuntaa koskevat huomiot eivät päde Suomessa.

Gilmartin kirjoittaa keskustelevaan sävyyn, ja kirja ei muutenkaan ole liian tieteellinen. Kirjassa käytetään lukuisia tosielämän tapauksia elävöittämään tekstiä ja samalla antamaan lukijalle samaistumiskohteita. Kirjaa voikin suositella kaikille alalla työskenteleville ja heidän perheilleen.

Kuva

Kirjoittaja: Kevin Gilmartin
Kustantaja: E-S Press, 2002
Sivumäärä: 142

Teksti: Seppo Vesala
Kuva: Abebooks